60 năm Tổng công ty TEDI

TEDI Tiền thân là Viện thiết kế GTVT thành lập  ngày 27/12/1962,  với gần 60 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty đã qua hơn 10 lần thay đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động.  Từ tháng 6 năm 2014 TEDI chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, phần vốn Nhà nước chiếm 49% tại TEDI, đến tháng 5/2016 TEDI đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước, hiện nay Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) là Công ty cổ phần 100% vốn ngoài quốc doanh

Hạng mục biển bảng kỷ niệm 60 năm được Hà Nội Advertising thực hiện vào tháng 12/2022 nhằm kỷ niệm 60 ngày thành lập

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải – CTCP
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội – Việt Nam

Rate this post

Trả lời